شركت شهركتاب در سال ۱۳۷۴ با هدف گسترش فرهنگ كتاب و كتابخوانی و تسهيل دسترسی به منابع خارجی تاسيس گرديد.
اهم فعاليتهای شركت به شرح ذيل تقسيم بندی می گردد :
  • واردات كتابهای خارجی بزرگسال از ناشران تراز اول دنيا به زبانهای مختلف جهت عرضه در فروشگاههای شهركتاب و سایر فروشگاههای فرهنگی معتبر و نمايشگاه ها. اين مهم با اخذ نمايندگی از ناشران معتبر جهان تحقق يافته و پوشش مناسب را به نيازهای فرهيختگان ، دانشگاهيان ، مراكز تحقيقاتی و آموزشی و كتابخانه های تخصصی و غير تخصصی و در بعد ديگر نياز های عمومی را پاسخ داده است.
  • واردات كتاب و محصولات كمك آموزشی برای كودكان و نوجوانان از ديگر فعاليتهای شركت شهركتاب می باشد. شهركتاب با برگزاری اولين نمايشگاه تخصصی كتابهای كودكان و نوجوانان در زمستان ۱۳۷۴ به عنوان يكی از موسسان و پرچمداران حمايت از اين حركت مهم فرهنگی در اين عرصه حضور داشته است،و شركت شهر كتاب با اخذ نمايندگی انحصاری از ناشران و توزيع كنندگان بخصوص در زمينه محصولات درجه يك آموزشی و عرضه کالاهای متعدد و فراوان موفقيت فراوانی را كسب كرده است و به عنوان مرجعی برای والدين و مدارس و مهدكودك ها شناخته می شود.
  • بانك اطلاعاتی جامع شرکت شهركتاب با پذيرش سفارش كتاب و نشريات خارجی و e-book از مراكز علمی و فرهنگی، تامين كننده نياز مشتريان در خصوص محصولات فرهنگی می باشد.
  • برگزاری نمايشگاه های مختلف با موضوعات متنوع به تناسب فصل و محل برگزاری نمايشگاه از جمله كارهای گسترده ايست كه شرکت شهركتاب در راستای اعتلای اهداف خود در ايران انجام می دهد.
  • و اینک جهت رفاه بیشتر ناشران و توزیع کنندگان امکان عرضه کالاهای آن مراکز در فروشگاه های شهرکتاب توسط پخش شرکت شهرکتاب میسر گردیده است .

Sales & Trading

Ipsum dolor sit consectetur adipisicing elit.

Market Research

Ipsum dolor sit consectetur adipisicing elit.

Service Management

Ipsum dolor sit consectetur adipisicing elit.

جستجو